Toplu İş Sözleşmesi

Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı TİS Görüşmelerinde İlk Oturum

16:15 08.04.2021

Ankara Barosu Başkanlığı ve bağlı işyerleri ile Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 8 Nisan 2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Av.Tülay Javanshır, Toplu İş Sözleşmesi Uzman Yardımcısı Merve Şahin, İşyeri Sendika Temsilcileri Tamer Babuz ve Aysun Balcı; İşveren adına Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel ve Sayman Av. Zafer Doğan Bilgin katıldı.

Bizi Takip Edin