Yayınlar

Tez-Koop-İş Dergisi

Sayı: 83 18 Ağustos 2021

Başkandan

Yeni sorunlara karşı yeni çözüm araçları geliştirilmelidir!

Dünyayı küresel ölçekte etkileyen ve 4 milyonu aşkın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, ülkemizi de her yönüyle ağır biçimde etkiledi ve etkiliyor. 

Çalışma yaşamında görülen bir dizi sorunun yanında eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, gelir dağılımı, enflasyon...

 


İstanbul Sözleşmesi'nin Feshedilmesi Bir Hukuk Cinayetidir

ASLA VE ASLA YENİLMEYECEĞİZ!... ER YA DA GEÇ: KAZANACAĞIZ!...

20 Mart 2021 gününün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin “Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine” karar verildiği açıklandı.

TBMM tarafından 2011 yılında oybirliği ile çekincesiz olarak kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılması kadın örgütlerinin ve siyasal partilerin büyük tepkisini çekti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte geniş kitlesel eylemler gerçekleştirildi...


Uzaktan Çalışma İçin Yönetmelik Düzeni: Yükümlülük Çok... Peki Ya Hak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “uzaktan çalışmaya” ilişkin işçilere yeni zorlamalar getiren yeni bir yönetmelik yayınladı.

Yönetmelikte uzaktan çalışma için işçinin gönüllülüğüne yer verilmezken sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarına hiç değinilmiyor.

İşçinin gönüllülüğüne ve haklarına değinmeyen yönetmelik iptal edilmeli, sendikaların ve meslek örgütlerinin katılımı ile yeni bir yönetmelik oluşturulmalıdır...


“Çevrim dışı kalma hakkı”

Yirmi yıl önce, çalışma saatleri dışında, gün içinde, hafta sonlarında veya tatillerde iletişim kurulması acil bir durum olmadığı sürece pek başvurulan bir yöntem değildi. Günlük çalışma süresini tamamlayan bir işçi, kendi özel yaşamını işyerinin dışında sürdürürdü. 

Peki bugün?


Kişisel Sağlık Verileri ve Bilinmesi Gerekenler

Bu yazımızda son yıllarda ülkemizde önemli bir tartışma gündemi oluşturan kişisel sağlık verilerinin işlenmesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Kişisel sağlık verilerimizin alınması, saklanması, paylaşılması ile ilgili sınırlara ve haklarımıza geçmeden önce kişisel verilerin korunması ile ilgili kanuna yer vermek istiyoruz...


Bıkmadılar Bıkmıyorlar Bıkmayacaklar

Milyonlarca insanın küresel salgın koşullarında ekonomik ve sosyal sorunlarının arttığı bir süreçte siyasal iktidar birkez daha, yine ve yeniden işçilerin belirli süreli iş sözleşmelerine bağlı çalışmayı egemen kılan yeni bir düzenleme ile kazanılmış güvencelerin-den biri olan kıdem tazminatı hakkın saldırıya yöneldi.

İşçi haklarına açık saldırı olan bu gelişmeye karşı Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu 16 Ekim 2020 tarihinde “Parlamentoya işçileri güvencesiz ve korumasız bırakacak her türlü düzenlemeyi reddediyoruz” diyerek şu açıklamayı yaptı:


Kısa Çalışmanın Sona Ermesiyle Gündeme Gelen Sorular

Yazan: Mustafa Balkız, Sosyal Güvenlik Uzmanı (mustafabalkiz@hotmail.com)

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek, işçi ve işverenlerin kaybını en aza indirgemek amacıyla Nisan 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı iki ay için kanunla çıkarılmıştı. Uzatılması için Cumhurbaşkanı yetkilendirildi. Birçok defa uzatıldı. 30 Haziran 2021 tarihinde sonlandırıldı.

Kısa çalışma süresinin ve işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yeni sorular gündeme gelmeye başladı. İşte bunlardan bazıları. İş Kanunu’na Göre 2021 Yılında Uygulanan İdari Para Cezaları

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin idari para cezaları 2021 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hak-kında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır.

 


SGK ve İşten Çıkartma Kodları

2020’nin Mart ayında Türkiye’nin gündemine giren küresel salgın koşulları, yaşanan ekonomik kriz ortamını yoksullaşma sürecini çok geniş bir düzeye yaygınlaştırdı...


Bizi Takip Edin